SENIOR SANITKA - občianske združenie

Ľudia ktorí sa potrebujú prepraviť k lekárovi len na kontrolu či vyšetrenie, alebo ľudia s chronickými problémami nemajú v drvivej väčšine prípadov nárok na prepravu sanitkou. Problémy s prepravou sú tak nútení riešiť nie len pacienti, ale aj seniori, ale tiež handicapovaní akéhokoľvek veku a v neposlednom rade mamičky s detičkami, či všeobecne ľudia so zhoršenou pohyblivosťou.

Dlhé roky vozím manželku do nemocnice kde je zamestnaná a každý deň sa stretávam s problémami týchto ľudí, alebo príbuzných či známych ktorí ich priviezli v súkromných vozidlách. Žiaľ bola by to často groteska, keby sa nejednalo o človeka a jeho dôstojnosť. Situácia pri preprave sanitkou sa rokmi nezlepšuje,  pretože len úzky okruh pacientov má nárok na prepravu sanitkou, ostatní si musia pomôcť ako vedia. Situácia je rovnaká alebo veľmi podobná v štátnych zariadeniach, ale aj  súkromných, či v koncových špecializovaných zariadeniach s celoslovenskou pôsobnosťou.

Preto pre  všetkých týchto, ale aj pre tých ktorí sa starajú o chorých, imobilných či ťažko pohyblivých rodičov, prarodičov či iných blízkych prichádzame s jedinečnou pomocou, ako doplniť prepravu sanitkou aj pre tých čo nemajú nárok na prepravu sanitkou. Doprava pacienta do zdravotníckeho zariadenia na kontrolu, alebo vyšetrenie, a späť, býva často veľký problém. Problémy s vypisovaním sanitiek, potom ich objednávanie, dlhé čakacie doby na pristavenie atď.  spôsobujú, že pacient má väčší stres z transportu k lekárovi ako zo samotného vyšetrenia.

Vlastná doprava, taxi, alebo hromadná doprava ako som mal možnosť pozorovať za takmer 25 rokov, nie je ideálne riešenie, zvlášť v prípade potreby prepravy imobilného, či ťažko pohyblivého človeka. Taxi vyloží zákazníka pred budovou, často dokonca na parkovisku mimo areál a sprevádzať do ambulancie ho nemá kto.  Pri preprave pacienta vlastným vozidlom potrebujete voľno zo zamestnania, často s čakaním aj celý deň, nehovoriac o tom že osobné vozidlá väčšinou nie sú vhodné na takúto prepravu. Prichádzame s riešením problému prepravy tejto skupiny ľudí kamkoľvek, s primeranou starostlivosťou a zodpovednosťou pod značkou Senior Sanitka. Všetko potrebné zabezpečí pre vás alebo blízkeho Senior Sanitka – prepravu kamkoľvek, sprevádzanie, asistenciu aj prepravu späť. Senior Sanitka je jedinečný koncept, ktorý ponúka nie len prepravu osôb, ale aj celý komplex súvisiacich a doplnkových služieb pre maximálny komfort klienta a vyriešenie problémov s tým súvisiacich.

Senior Sanitka  je registrovaná ochranná známka ktorú je oprávnené exkluzívne používať na celom území Slovenskej republiky občianske združenie Senior Sanitka. Senior Sanitka je jediný subjekt, ktorý poskytuje takéto služby v ucelenom a komplexnom rozsahu, a ako jediná má ambíciu pôsobiť celoštátne. Začínali sme s poskytovaním služieb na juhu stredného Slovenska a severe východného, do roku 2022 máme ambíciu poskytovať naše služby minimálne pre 75 % obyvateľstva SR.

O opodstatnenosti a dopyte po týchto službách svedčí fakt, že spontánne vznikajú rôzne „senior taxi“, „sociálne taxi“ či iná forma prepravnej služby v obciach pre ich obyvateľov. Táto tendencia potvrdzuje zvýšený dopyt po takomto druhu  služieb. Ani v jednom prípade sa ale nejedná o priamu konkurenciu k našim službám, pretože nikto neposkytuje komplexné služby (väčšinou len preprava), a pri obciach je služba určená len pre určitý úzky okruh jej obyvateľov. Náš koncept zaručí že kdekoľvek, kde budú naši spolupracovníci, klient dostane ten istý rozsah služieb v rovnakej kvalite.